išvirinti

išvirinti
išvìrinti tr. K, Š, Rtr, DrskŽ; D.Pošk, S.Dauk, LL288, L, PolŽ57 1. SD1204, R158, 208, N, , Pln, Žž verdant pagaminti valgį ar gėrimą: Išvìrinau aš gerai verėną J. Tus batvinius išvìrys katele Gd. Kruopus liuobam išvìrinti sumaišiusi į kraujus Plt. Mes tai išvìrydavom [grybus], tai karštus su druska suslegiam Kp. Tas avižas išvìrina, daugiau išdžiovina, labai skanios būva kruopos . Tu išvìrink bulbas, dabok, kad nesušustų Mlt. | refl. Š, : Ką sakė apynelis iš katilo emams? – Jei tu muni išvirinsi, saldį alų gersi D16.kaitinant pagaminti degtinės: Tuo tarpu čėrkelė su krupniku ejo apsukuo, mat saldžiai išvirinta [degtinė] duodas gertie Sz. Ji (seselė) užkais, išvìrins arielkėlės mums saldžios JV685. 2. užvirinti: Nevartoti pieno neišvìrinus . Vandenį tik išvìrinau Krm. Sveikas visas vanduo, išvìrintas Dg. | refl. . 3. kurį laiką virinti: Greibk, kiek čia išvìrinsi! Krš. 4. verdant pašalinti riebalus: Išvirintoms parūgoms rūgštinti viralą teleido gavėnio[je] [kunigai] Šts. 5. ilgai verdant per daug suminkštinti: Mėsa smunka nuo kaulo, kad per daug išvìrinta JT513. 6. Sln verdant padaryti vaistinį nuovirą: Išvìrinti gydomų žolelių NdŽ. Avižoms [gydosi], kad dideliai kosulys užeita: išvìrinti anas [v]andenė[je] ir, kaip galì kentėt, kojas merkti Yl. Kai karvė po telioko neapsičystija, tada duoda karvei gerti išvirinę česnakų LTR(Slk). Gyvatę sugaudavo, išvìrydavo i duodavo kiaulėm po biškį dėl apetito Bsg. Avispirų išvìrinau su beržo lapais, užgirdžiau Plt. | refl. tr.: Avietės metūges susidžiovinę, išsivirinę geria nuo kosulio Sln.Plvn, verdant (ppr. žieves) pagaminti augalinių dažų: Juodalksnio žieves išvìrina, ir drobinius gerai nukanda Šmn. Ar ąžuolo žievės, ar alksnio išvìrina išvìrina Sd. Alksnius nuskusi, išvìrysi ir daugiau kiši tas vilnas Škn.ilgai kaitinant, verdant išdezinfekuoti: Jeigu puodus išvìrinsi, uogos nėkumet nepelės Vkš. 7. verdant pelenų šarme padaryti švaresnį: Išvìrinę rūbus išgręžiam ir džiovinam LzŽ. Išvìrins pelenūse drabužius Klk. Išvìrina [skalbinius] į pelenus įmetę Žlp. Priverps priverps tų gijų, pasku išvìrins pelenūse, pakabins an kartės i šals ir apsnigs, pabūs ir išbals, suminkštės End. Siūlus baldžia, išvìrina tuos pelenuos Kpr. Ka jau suverpi, išvìrina tas [linų, pakulų] gijas, išbaldo Gsč. Sumerksi tujau prinešiotų drabužių, išvìrinsi Skd. Mačiau [nešvarų] koštuvį, misliju, duokit išvìrinsiu Žl. Išvìrinsi, būdavo, drapanas pelenuos, velėt žiemą išeini, tai net pyška kultuvė Slm. Rūbai išvìryta, pilna virtuvė garų Pv. Būdavo tokia linų spalva, ka jos neišvìrysi, tamsi Bsg. | refl. Vdn: Išsivìrydavo, gražūs būdavo drabužiai – balti balti Bsg.Trkn verdant padaryti šarmą: Išvìrinti, išplikyti pelenai KII11. Skalbdavo gi drapanas su šarmu, pelenus išvìrina, nupilia nuo pelenų Ppl. 8. Vkš išplikyti, išdeginti (verdančiu vandeniu): Išvìrino jurginus po langu su verdančiu [v]andeniu Krš. Ana šliūkšt akysna, ir išvirino LKKIX220(Dv). 9. Žž kaitinant, verdant padaryti liaunesnį ar atsparesnį, užgrūdinti: Paskuo anus (šiaudus) išvìrinau, kad anie nelūžinėtų [pinant] Žlb. I ten vìrina tas skiedas, i teip išvirina, ka kaip bulvė, ka išverda . Ąžuolinės pintys, kap jas išvirina pelenuosa ir an kulbės padėję kirviapente gerai išdaužo, būna geras pūzdras skiltuvu ugnį inskelt . 10. prk. smarkiai kaitinant išdeginti, nusvilinti: Saulė burokus išvìrino, kaži ar beatsigaus Vkš. Bus audra: vėjas atžagaria ranka purto medžius, blaško saulės išvirintus lapus E.Miež.
◊ ausìs išvìrinti primušti: Išvìrino gerai ausìs, ir įgavo baimės Vvr.
gálvą išvìrinti išvarginti: Tegu kiti galvas virina, o aš savą galvą jau išvìrinus Al.
\ virinti; antvirinti; apvirinti; atvirinti; davirinti; įvirinti; išvirinti; nuvirinti; pavirinti; parvirinti; pervirinti; pravirinti; privirinti; suvirinti; užvirinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • išvirinti — išvi̇̀rinti vksm. Išvi̇̀rinti rañkšluosčius …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išplikinti — išplikìnti 1. tr. išvirinti: Išvirinti (išplikyti) pelenai KII11 2. žr. išplikyti 2: Žada su vitrivoliu (sieros rūgštimi) akis išplìkint Sb. | refl. tr. Krm: Išsiplikinaũ gomurį – par staigiai gėriau Smln. 3. MŽ528 žr. išplik …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antvirinti — antvìrinti (ž.) tr. lydant pridurti metalinę detalę: Pryšnagis y[ra] privirinamas, kad nudela (nudyla), kitą antvìrina Šts. virinti; antvirinti; apvirinti; atvirinti; davirinti; įvirinti; išvirinti; nuvirinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvirinti — apvìrinti tr. K, Rtr, KŽ; SD204, Sut, N, Ak, LVI136 1. Š kiek virinti, aptvilkyti: Nulupsyt tą žievę, apvìrinsyt, paskuo sudžiovinsi, susimalsi, ak ak kokia [gilių] kava buvo! Kv. Kepeninių kilbasų nereik ilgai virti, reik tik apvìrinti Vkš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvirinti — atvìrinti tr. K, Š, Rtr, NdŽ; Q50, SD1109, R327, MŽ13,52,438, N, S.Dauk, M, LL119, L, Ak 1. DŽ užvirinti: Pirma atvìrink pieną, tados duok vaikui gert Skrb. Pieną atvìrink, pagirdyk vaiką Krš. Saldį pieną atvìrinsiu, tujau rūgšto antdėsiu Žd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšutinti — atšùtinti Rtr 1. tr. Š, NdŽ, Upt, Pb išvirti, išvirinti: Atšùtino katilą pieno, praaušė i ažmaišė pyragą – minkštumas, baltumas! Klt. Atšùtytas pienas ilgai nepagenda Mžš. Nu, pieną atšùtins albo teip atšaldytą ima Pb. Man porą kiaušinių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • davirinti — ×davìrinti (hibr.) tr.; D.Pošk 1. iki galo išvirti: Dav[ė] nedavìrintų kopūstų LzŽ. 2. daugiau papildomai išvirti: Yra maža, davìrink bulvių dėl šeimynos be verėno J. virinti; antvirinti; apvirinti; atvirinti; davirinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gniūsas — gniū̃sas (brus. гнюc) sm. (2) 1. ppr. pl. K smulkus gyvūnėlis; gyvis, vabzdžiai: O vidury to vadinamojo kiemo – kūdra, kurioje rudenį telkšodavo vanduo, žiemą traškėdavo ledas, pavasarį kurkdavo varlės, o vasarą tik gniūsai begyvendavo I.Simon.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gruzdas — 1 grùzdas (brus. гpyзд) sm. (2) J, (4); P, K, BŽ130 grū̃zdas (2) OZ20; LBŽ bot. lakštabudžių šeimos valgomas grybas, piengrybis gruzdas (Lactarius piperatus): Baltas storas grybas bus grùzdas (grū̃zdas) J. Kaip valgai, kremzda grùzdai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgarminti — tr. išvirinti: Pripylė pagalvę, pripurtino, išvirė plunksnuočių, išgarmino KlvD151. garminti; išgarminti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”